MỖI NGÀY 1 CUỐN SÁCH: TIỂU THUYẾT CÁT TRỌC ĐẦU CỦA NGUYỄN QUANG VINH

23/04/2013
Advertisements

ÔNG BÍNH NÊN GƯƠNG MẪU ĐÃ TRƯỚC KHI YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC GƯƠNG MẪU.

18/03/2013
Mấy hôm nay vài tờ báo khen ngợi ông Lương Ngọc Bính- Bí thư tỉnh Quảng Bình đi “vi hành” để kiểm tra tình trạng công chức bỏ nhiệm sở uống cà phê. Xét riêng việc này cũng tốt thôi. Nhưng dư luận công chức Quảng Bình thì nói với nhau, ông Bính nên gương mẫu đã trước khi yêu cầu người khác gương mẫu. Chuyện thứ nhất ( như đường dẫn), và chuyện thứ 2 chưa ai biết: Vào trước một ngày ông Bính ” vi hành”, con gái ông, chính là nhân vật không thi công chức được phản ánh trong bài báo này, giờ cô này đã chuyển sang làm chuyên viên văn xã Sở tài chính rồi- đã sinh con thứ 3. Liệu, với quy định hiện nay đối với công chức không sinh con thứ 3, ông Bính có xử lý “cán bộ” con mình không?
Cha làm to, con miễn thi công chức? – Tiền Phong Online
Xã hội